Wie zijn we?

‘De Wegwijzer’ is een paramedische praktijk bestaande uit

 • Logopedisten
  • Sophie Geerinckx
   • Specialisaties: leerstoornissen, taalstoornissen, articulatiestoornissen en afwijkend mondgedrag
  • Delphine Rouan
   • Specialisaties: stotteren, broddelen, spreekvrees en taalstoornissen
 • Psychologe: Ellen Verheyen
 • Medische pedicure: Patricia Matthyssens

LOGOPEDIE – STOTTERTHERAPIE - LEERTHERAPIE – PSYCHOLOGIE


Doelgroep

‘De Wegwijzer’ richt zich op onderzoek en behandeling van uiteenlopende noden, al dan niet, in multidisciplinair verband. Zowel peuters, kleuters, lagere schoolkinderen , adolescenten, volwassenen en ouderen kunnen bij ons terecht.

Werkwijze

Aanmelding: Dit kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van de school, CLB, arts, …
Afspraak: Dit kan telefonisch. Hierna volgt er een intakegesprek waarbij u op de hoogte wordt gesteld van de werking van onze dienst. Hierbij worden er diverse vragen samen overlopen. Vervolgens vindt het uitgebreid diagnostisch onderzoek plaats (afhankelijk van het probleem), gevolgd door een bespreking en verslaggeving van de testresultaten. Daarna kan de behandeling starten.
Behandeling: Tijdens de behandeling vindt bij schoolgaande kinderen steeds overleg plaats met de school en het CLB aangaande de te volgen strategie. Halfjaarlijks worden de vorderingen opnieuw in kaart gebracht of vindt een “follow up” onderzoek plaats. Bij volwassenen wordt er uitgebreid overlegd met de behandelende artsen en/of therapeuten.

Diagnostisch onderzoek

Bij ‘De Wegwijzer’ kan men terecht voor volgend diagnostisch onderzoek m.b.t.:

 • Leerproblemen en leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, NLD) met eventueel attest voor de sticordi-maatregelen
 • Spraak- en taalproblemen (vertraagde spraak – en taalontwikkeling, articulatieproblemen, myofunctionele afwijkingen, dysfasie, …)
 • Neurolinguïstische stoornissen: afasie, dysartrie en verbale apraxie
 • Dysfonie of stemstoornissen bij kinderen en volwassenen
 • Oromyofunctionele problemen of afwijkend mondgedrag bij kinderen en volwassenen (bv. infantiel slikken)
 • Stotteren en broddelen
 • Schoolrijpheidsvragen
 • Vragen i.v.m. schoolkeuze voor lager en middelbaar onderwijs, voortgezet of buitengewoon onderwijs
 • Mentale gezondheid
 • Persoonlijkheid en psychopathologie (angst - depressie - gevoelsbeleving - relatie's   - aandachtsproblemen -  impulsiviteit - gedragsproblemen - ...)
 • Cognitief functioneren (WPPSI - III - NL en WISC - III - NL)
 • Ontwikkeling (autismespectrumstoornissen)
 • AD(H)D
 • Gezin en opvoeding (opvoedingsproblematiek - relatie's binnen het gezin - ...)
 • “Second opinion” onderzoek
 • “Follow up” onderzoek
 • Belevingsonderzoek
 • Deskundigenonderzoek in het kader van audiovisuele verhoren bij minderjarigen of echtscheiding

MEDISCHE PEDICURE

Werkwijze

Een medische voetverzorging bestaat uit het screenen en ontsmetten van de voeten. Bij een eerste bezoek wordt een vragenformulier ingevuld waarbij duidelijk wordt aangeduid of we hier met diabeten, reumapatiënten, allergieën en bloedverdunners te maken hebben.

De nagels worden dunner gemaakt, correct (recht) geknipt, gereinigd en gevijld.

Daarbij wordt aandacht besteed aan kalk-schimmel nagels, afwijkingen aan de nagelplaat en nagelwallen. Bij ingroeinagels wordt een medisch advies gegeven, en desgewenst afgewerkt met tamponnages of nagelbeugels.

Nadien wordt de huid bekeken, overtollige eelt wordt verwijderd, met aandacht voor likdoorns, kloven en wratten. Bij likdoorns wordt uiteraard een drukverband of een ‘orthese’ geplaatst om ‘hervallen’ te voorkomen. Ook de oorzaak van uw likdoorns wordt onderzocht. Na de volledige behandeling wordt opnieuw ontsmet en volgt een voetmassage.

Zet de stap naar gezonde voeten. Toegankelijk voor rolstoelgebruikers … man of vrouw, jong of oud … iedereen is gebaat bij een goede voetverzorging.

Onze visie

De Wegwijzer streeft naar kwaliteit op maat van iedereen. Een persoonlijke aanpak staat centraal in elke begeleiding. Door de multidisciplinaire werking willen we een meerwaarde bieden op het vlak van zorg en ondersteuning. Elke therapeut heeft zijn eigen specifieke invalshoek en persoonlijkheid. Samen proberen wij onze ervaringen en kennis met mekaar te delen. We overleggen op regelmatige basis en verwijzen waar nodig intern of extern door. Op deze manier willen we samen, met elkaar en met u, een optimale zorgverlening aanbieden.