Wat is logopedie?

De logopediste zorgt voor de preventie, diagnose en behandeling van volgende problematieken:

  1. Articulatiestoornissen
  2. Afwijkend mondgedrag
  3. Taalstoornissen
  4. Leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie en NLD)
  5. Stotteren en broddelen
  6. Stemstoornissen (foutief stemgebruik en stemmisbruik)
  7. Neurologische communicatiestoornissen (afasie, dysartrie en verbale apraxie)
  8. Comorbide stoornissen zoals autisme, AD(H)D, …

Tarieven

De logopedisten zijn geconventioneerd en erkend door het RIZIV. Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV, die bedraagt ongeveer 75% van het honorarium (of 90% voor mensen met het WIGW-statuut). Terugbetalingstarieven binnen de aanvullende verzekering worden door de mutualiteit zelfstandig bepaald en kunnen per mutualiteit verschillen.

Tarieven logopedie/terugbetaling vanaf 1 januari 2021:

Prestatie Honorarium Tegemoetkoming

Normale tegemoetkoming

Verhoogde tegemoetkoming

Bilanzitting 30 min

€ 33,16 € 25,66 € 30,16

Evolutiebilan 60 min

€ 47,27 € 36,27 € 42,77

Sessie 30 min buiten school

€ 28,33 € 22,83 € 26,33

Sessie 60 min buiten school

€ 56,89 € 45,89 € 52,39

Sessie 30 min op school

€ 27,36 € 21,36 € 25,36